BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół ds. Nauki / Kierownik