BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Samodzielne Stanowisko ds. Działań w Zakresie Nowej Infrastruktury PW