BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Orkiestra Rozrywkowa PW / Kierownik / Dyrygent