•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział ds. Szkoleń

Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 415-417
ul. Polna 50
00-644 Warszawa

e-mail: szkolenia.DSK@pw.edu.pl
www: www.szkolenia.pw.edu.pl

Kierownik

mgr inż. Elżbieta Cwalina


ul. Polna 50, pok. 415

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1564
e-mail: Elzbieta.Cwalina@pw.edu.pl

Pracownicy biura

mgr Anna Abramczyk


specjalista ds. szkoleń

piętro IV, pokój 416

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5957
e-mail: Anna.Abramczyk@pw.edu.pl

inż. Agnieszka Niczewska


specjalista ds. szkoleń

piętro IV, pokój 417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5791
e-mail: Agnieszka.Niczewska@pw.edu.pl

mgr Dorota Markowska


samodzielny referent ds. zamówień publicznych i sprawozdawczości

piętro IV, pokój 416

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5957
e-mail: Dorota.Markowska@pw.edu.pl

lic. Krystyna Rajkowska


referent ds. administracyjnych

IV piętro, pokój 416

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5790
e-mail: Krystyna.Rajkowska@pw.edu.pl

mgr inż. Magdalena Mórawska-Smentek


specjalista ds. szkoleń

pracownik urlopowany

e-mail: Magdalena.Smentek@pw.edu.pl