BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Telekomunikacji / Kierownik