BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Chór Akademicki PW / Asystent dyrygenta