•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Kierownik

mgr Beata Sławik-Kaczyńska

Uczelniany Rzecznik Zaufania
Zgłoszenia do URZ: bisou.urz@pw.edu.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, pok. 25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 17 58
tel. kom: 695 250 980
e-mail: beata.slawik@pw.edu.pl

mgr Sylwia Grabek

Starszy specjalista ds. administracyjnych

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
pater, pok. 24

tel. wew.: (22) 234 + wew: 17 60
tel. kom: 502 373 196
e-mail: sylwia.grabek@pw.edu.pl

Sekcja Psychologów

dr Joanna Szwajcowska

Z-ca kierownika BiSOU
Specjalista - Psycholog

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, gab. 6

tel. kom: 667 292 021
e-mail: joanna.szwajcowska@pw.edu.pl

mgr Magdalena Paszkowska

Specjalista - Psycholog

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, gab. 8

tel. kom: 609 322 834
e-mail: magdalena.paszkowska@pw.edu.pl

mgr Beata Trześniewska

Główny specjalista - Psycholog

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, gab. 10

tel. kom: 781 150 453
e-mail: beata.trzesniewska@pw.edu.pl

mgr Magdalena Gałaj

Starszy referent - Psycholog

Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
pok. 0.24

e-mail: magdalena.galaj@pw.edu.pl

mgr Aneta Borowska

Specjalista - Psycholog Filia w Płocku
tel. kom: 691 390 095
e-mail: aneta.borowska@pw.edu.pl

Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
pok. 0.24

mgr Magdalena Tarnacka - Szymańska

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1314
e-mail: magdalena.szymanska@pw.edu.pl

mgr Joanna Kłos

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315
e-mail: joanna.klos@pw.edu.pl

mgr Aleksandra Duszyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315
e-mail: Aleksandra.Duszynska@pw.edu.pl