BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Biuro ds. Przyjęć na Studia / Kierownik