BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Biuro ds. Przyjęć na Studia

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 66
00-661 Warszawa

Kierownik

dr inż. Tomasz Winek


Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
tel. miejski: 22 629 60 70
fax: 22 234 74 29
e-mail: tomasz.winek@pw.edu.pl

Pracownicy Biura

mgr Katarzyna Osińska


Gmach  Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
fax: 22 234 74 29
e-mail: katarzyna.osinska@pw.edu.pl

Dorota Przyłuska


Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
tel. miejski: 22 629 60 70
fax: 22 234 74 29
e-mail: dorota.przyluska@pw.edu.pl

mgr Marta Radomska


Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
fax: 22 234 74 29
e-mail: marta.radomska@pw.edu.pl

mgr Anna Żaboklicka


Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
fax: 22 234 74 29
e-mail: anna.zaboklicka@pw.edu.pl