BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Biuro Kanclerza

Kierownik Biura Kanclerza

mgr Iwona Bąk


Gmach Biurowy, ul Noakowskiego 18/20, kl. A pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6695
e-mail: iwona.bak@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Justyna Rowicka

Starszy Specjalista ds. finansowych

Sprawy Studentów
Gmach Biurowy, ul Noakowskiego 18/20, kl. A pok. 212

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6663
e-mail: justyna.rowicka@pw.edu.pl

Pracownicy Biura

mgr Izabela Burek

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, ul Noakowskiego 18/20, kl. A pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6695, 6230
e-mail: izabela.burek@pw.edu.pl

mgr Marzena Gembara

Specjalista ds. administracyjnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 67 53
tel. miejski: 22 621 09 72
e-mail: marzena.gembara@pw.edu.pl

Anna Górecka

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, ul Noakowskiego 18/20, kl. A pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6499
tel. miejski: 22 629 71 89
e-mail: anna.gorecka@pw.edu.pl

lic. Aneta Mieczkowska

Starszy referent ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, ul Noakowskiego 18/20, kl. A pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6345
e-mail: aneta.mieczkowska@pw.edu.pl

lic. Joanna Stańczuk

Starszy Specjalista ds. finansowych

Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, p. 210

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6403
e-mail: joanna.stanczuk@pw.edu.pl

mgr Anna Świat

Sprawy Studentów
Specjalista ds. stypendialnych

Gmach Biurowy, ul Noakowskiego 18/20, kl. A pok. 210

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6013
e-mail: anna.swiat@pw.edu.pl

Obsługa administracyjna biura Samorządu Studentów

mgr Beata Brodziak-Osiecka

Specjalista ds. administracyjnych

pok. 165 Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5010
e-mail: beata.brodziak@pw.edu.pl

mgr Diana Ziemiecka

Specjalista ds. administracyjnych

pok. 165 Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5011
e-mail: diana.ziemiecka@pw.edu.pl