BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku / Dział Technik Informatycznych i Multimedialnych / Kierownik