BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku / Biuro ds. Zamówień Publicznych / Pełnomocnik Prorektora Ds. Zamówień Publicznych