•  

BIP PW

Ogłoszenia

Stypendium naukowe w projekcie NCN-SNSF OPUS 20 – LAP: doktorat na temat argumentacyjnych zastosowań refrazy w ujęciu retorycznym, lingwistycznym i pragmatycznym, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych.

Stypendium naukowe w projekcie Chist Era: doktorat na temat analityki danych językowych służących szerzeniu mowy nienawiści i fake newsów w mediach społecznościowych, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych.

Przedmiotem ogłoszenia jest wynajęcie lokalu gastronomicznego o łącznej powierzchni 90m2 w celu prowadzenia usług gastronomicznych i cateringowych.

Informacja w sprawie wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na wykonanie usługi grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Politechnika Warszawska informuje o rozwiązaniu umowy z Fundacją PW Junior na realizację Programu PW Junior. Fundacja PW Junior nie posiada już umocowania do działania w ramach Programu PW Junior, a Politechnika Warszawska nie odpowiada w żadnym zakresie za działania i zaniechania Fundacji.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:28

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.12.2020 15:51