BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Dziekanat

Kierownik

mgr Katarzyna Guła


pok.110

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: katarzyna.gula@pw.edu.pl

Z-ca Kierownika

mgr Magdalena Jarosz


Z-ca Kierownika Dziekanatu

Sekcja Obsługi Toku Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych oraz Studiów Podyplomowych

studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim, studia niestacjonarne I i II stopnia prowadzone w języku polskim, studia podyplomowe

pok. 110

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7425
e-mail: magdalena.jarosz@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr Bartosz Stelmach


Sekcja Obsługi Programów i Planów Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych

plany studiów, plany zajęć, harmonogram sesji egzaminacyjnych, rezerwacja sal

pok. 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1572
e-mail: bartosz.stelmach@pw.edu.pl

lic. Iwona Latecka


Sekcja Obsługi Toku Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych oraz Studiów Podyplomowych

studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim, studia niestacjonarne I i II stopnia prowadzone w języku polskim, studia podyplomowe

pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7597
e-mail: iwona.latecka@pw.edu.pl

mgr Joanna Wiśniewska


Sekcja Obsługi Spraw Socjalno-Bytowych Studiów Stacjonarnych I Niestacjonarnych, Wymiana Międzynarodowa, Obsługa Kancelaryjna Dziekanatu

studia stacjonarne I i II stopnia prowadzone w języku angielskim, wymiana międzynarodowa, sprawy pomocy materialnej studentów, legitymacje

pok. 136

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6134
e-mail: joanna.wisniewska2@pw.edu.pl

Ilona Suska


Sekcja Obsługi Spraw Socjalno-Bytowych Studiów Stacjonarnych I Niestacjonarnych, Wymiana Międzynarodowa, Obsługa Kancelaryjna Dziekanatu

studia stacjonarne I i II stopnia prowadzone w języku angielskim, wymiana międzynarodowa, sprawy pomocy materialnej studentów, legitymacje

pok.136

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6132
e-mail: ilona.suska@pw.edu.pl

Olena Zhdanova


Sekcja Obsługi Programów i Planów Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych

plany studiów, plany zajęć, harmonogram sesji egzaminacyjnych, rezerwacja sal

pok. 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1572
e-mail: olena.zhdanova@pw.edu.pl

mgr Agata Skomiał


pok. 110

Sekcja Obsługi Toku Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych oraz Studiów Podyplomowych

studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim, studia niestacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim, studia podyplomowe

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6133
e-mail: agata.skomial@pw.edu.pl