BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Habilitacje / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r.

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne

Na podstawie art. 222 Ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce, podmiot habilitujący udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej, recenzje, uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania.

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 07.12.2020 13:00

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 13.06.2021 20:51