BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Habilitacje / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka / dr inż. Marzena Trojanowska

Uchwała nr 66/II/2021 RND ISGiE z dnia 7.09.2021r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Pani dr inż. Marzeny Trojanowskiej

Pobierz plik application/pdf pdf 1,10 MB