BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Habilitacje / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka / dr inż. Marzena Trojanowska

Uchwała nr 27/II/2021 RND IŚGiE z dnia 13.04.2021r.

Uchwała w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka wszczętym na wniosek Pani dr inż. Marzeny Trojanowskiej. 

Pobierz plik application/pdf pdf 670,70 kB