BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Habilitacje / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka / dr inż. Mariusz Sarniak

Uchwała nr 51/II/2023 RND ISGiE z dnia 20.06.2023r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Panu dr inż. Mariuszowi Sarniakowi

Pobierz plik application/pdf pdf 58,96 kB