BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Habilitacje / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka / dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska

Uchwała nr 1/II/2023 RND IŚGiE z dnia 17.01.2023r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka wszczętego na wniosek Pani dr inż. Doroty Pusłowskiej-Tyszewskiej.

Pobierz plik application/pdf pdf 64,77 kB