BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Habilitacje / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne / Dr inz. Łukasz Sójka