BIP PW

Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu Uczelnie coraz bardziej dostępne – nr naboru FERS.03.01-IP.08.001/24

W wyniku przeprowadzenia postępowania na wykonanie usługi grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków, jako ubezpieczyciel wybrana została firma Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 4, kod pocztowy: 00-843 Warszawa.

Zgodnie z art. 39 ust 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U z 2022 r., poz. 1079), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Platforma Startowa - Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis””, który w przypadku otrzymania pozytywnej oceny będzie finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 1.1 FEPW Platformy Startowe dla nowych pomysłów – komponent I – inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego (oferta dla ośrodków innowacji).

Informacja w sprawie wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na wykonanie usługi grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Politechnika Warszawska informuje o rozwiązaniu umowy z Fundacją PW Junior na realizację Programu PW Junior. Fundacja PW Junior nie posiada już umocowania do działania w ramach Programu PW Junior, a Politechnika Warszawska nie odpowiada w żadnym zakresie za działania i zaniechania Fundacji.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:28

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.12.2020 15:51