BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Senatu PW / Uchwały Senatu PW / 2009 - XLVII