BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Rektora PW / Decyzje Rektora / 2016