BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Prorektora ds. Filii w Płocku / Zarządzenia Prorektora ds. Filii w Płocku / 2023