•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Geodezji i Kartografii

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik

prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska


Gmach Główny, pok. 312

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7589
e-mail: katarzyna.sobolewska@pw.edu.pl

Pracownicy

dr inż. Tomasz Budzyński


Gmach Główny, pokój 312

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7589
e-mail: tomasz.budzynski@pw.edu.pl

dr inż. Józef Iwanicki


Gmach Główny, pokój 18

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7539
e-mail: jozef.iwanicki@pw.edu.pl

dr inż. Magdalena Karabin - Zych


e-mail: m.karabin-zych@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. Uczelni


Gmach Główny, pok. 428 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7589
e-mail: marcin.karabin@pw.edu.pl

mgr inż. Ewa Panasiuk


Gmach Główny, pokój 312

e-mail: ewa.panasiuk@pw.edu.pl

dr inż. Natalia Sajnóg


Gmach Główny, pok. 312

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7589
e-mail: natalia.sajnog@pw.edu.pl

dr inż. Małgorzata Stańczuk – Gałwiaczek


e-mail: malgorzata.stanczuk@pw.edu.pl

dr inż. Robert Łuczyński


Gmach Główny, pok. 18

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7539
e-mail: robert.luczynski@pw.edu.pl