•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Geodezji i Kartografii

Dział Finansowo-Ekonomiczny

e-mail: finanse.gik@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Kalinowska

Pełnomocnik Kwestora
Kierownik Działu Finansowo-Ekonomicznego

Gmach Główny PW, pok. 307

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7309
e-mail: katarzyna.kalinowska@pw.edu.pl

mgr Sara Michna

starszy specjalista ds finansowych

Gmach Główny, pok. 307

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5834
e-mail: sara.michna@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Jakubowska

starszy specjalista ds. finansowo-księgowych

Gmach Główny, pok. 307

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5321
e-mail: agnieszka.s.jakubowska@pw.edu.pl

inż. Aneta Mańkowska

starszy specjalista ds. finansowych

Gmach Główny PW, pok. 307

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1457
e-mail: aneta.mankowska@pw.edu.pl