BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki / Kierownik