BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Pracownicy wydziału

Pracownicy obsługi

Monika Dąbrowska

starsza woźna
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540

Hubert Jagiełło

konserwator
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5557
e-mail: Hubert.Jagiello@pw.edu.pl

Maciej Kleszcz

konserwator
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5557
e-mail: Maciej.Kleszcz@pw.edu.pl

Paweł Kokoszka

starszy szatniarz
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540
e-mail: Pawel.Kokoszka@pw.edu.pl

Anna Maciąg

starsza woźna
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540
e-mail: Anna.Maciag@pw.edu.pl

inż. Olga Otulak

starsza woźna
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540

mgr Radosław Pacho

portier
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540
e-mail: Radoslaw.Pacho@pw.edu.pl

Barbara Paź-Banasiak

starsza woźna
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540

lic. Mateusz Święciński

portier
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540

Katarzyna Szwaczyk

starszy szatniarz
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540
e-mail: Katarzyna.Szwaczyk@pw.edu.pl