BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Pracownicy wydziału

Pracownicy Działu Ekonomiczno-Finansowego

mgr Ewa Bommersbach-Maszke

Kierownik Administracyjny Wydziału

pok. 214

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1340
e-mail: Ewa.Maszke@pw.edu.pl

mgr Monika Borucka

Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego
Pełnomocnik Kwestora
pok. 0-105, oficyna
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7990
e-mail: Monika.Borucka@pw.edu.pl

Weronika Franczuk

referent ds. ekonomicznych
pok.0-105, oficyna
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5440
e-mail: weronika.franczuk@pw.edu.pl

mgr Monika Kubalewska

starszy specjalista ds. finansowych
sprawy osobowe
pok. 0-106, oficyna
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1362
e-mail: Monika.Kubalewska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Ludjan

specjalista ds. finansowych
pok.0-105, oficyna
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5530
e-mail: malgorzata.ludjan@pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Murgrabia

specjalista ds. zamówień publicznych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5440
e-mail: maciej.murgrabia@pw.edu.pl

mgr Patrycja Wasiak

starszy specjalista ds. finansowych
pok. 0-105, oficyn
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1795
e-mail: Patrycja.Wasiak@pw.edu.pl

mgr Jolanta Węgrzyn

specjalista ds. finansowych

pok. 0-105, oficyna

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1795
e-mail: jolanta.wegrzyn@pw.edu.pl