BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej