BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Dziekan

Biuro Dziekana

Kierownik Biura Dziekana

mgr Agata Jaskółka

Kierownik Biura Dziekana

pokój 3c

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1717
tel. miejski: 22 628 28 87
e-mail: Agata.Jaskolka@pw.edu.pl

mgr inż. Hanna Kamińska


pokój 3c

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5700
tel. miejski: 22 628 28 87
e-mail: sekretariat.arch@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Małgowska


pokój 3c

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5224
tel. miejski: 22 628 28 87
e-mail: sekretariat.arch@pw.edu.pl

Katarzyna Guzik-Nurzyńska


pokój 15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5565
e-mail: katarzyna.nurzynska@pw.edu.pl

inż. Artur Brzozowski


e-mail: artur.brzozowski@pw.edu.pl

Zespół ds. Badań Naukowych

mgr Alicja Borucka-Dyl


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5546
e-mail: dbn.arch@pw.edu.pl

Dorota Lewandowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1517
e-mail: dorota.lewandowska@pw.edu.pl

Edyta Rasińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5551
e-mail: edyta.rasinska@pw.edu.pl