BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Dziekan / Biuro Dziekana