BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury

Dział Ekonomiczno-Finansowy

e-mail: ksiegowosc.arch@pw.edu.pl

Kierownik

mgr Monika Borucka

Pełnomocnik Kwestora

Gmach Architektury, oficyna, pok. 0-105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7990
tel. miejski: 22 628 67 10
e-mail: Monika.Borucka@pw.edu.pl

mgr Jolanta Węgrzyn

specjalista ds. finansowych

pok. 0-105, oficyna

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1795
e-mail: jolanta.wegrzyn@pw.edu.pl

mgr Patrycja Wasiak

starszy specjalista ds. finansowych

Gmach Architektury, oficyna, pok. 0-105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1795
e-mail: Patrycja.Wasiak@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Ludjan

specjalista ds. finansowych

Gmach Architektury, oficyna, pok. 0-105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5530
e-mail: Malgorzata.Ludjan@pw.edu.pl

Weronika Franczuk

zp.arch@pw.edu.pl

referent ds. ekonomicznych

Gmach Architektury, oficyna, pok. 0-105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5440
e-mail: weronika.franczuk@pw.edu.pl

mgr Monika Kubalewska

sprawy osobowe

Gmach Architektury, oficyna, pok. 0-106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1362
e-mail: Monika.Kubalewska@pw.edu.pl