BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Gmach Architektury, oficyna, pok. 3

tel. wew.: 5557
e-mail: gosp@pw.edu.pl

Kierownik

Grażyna Jaworska


Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6290
e-mail: grazyna.jaworska@pw.edu.pl

mgr Jerzy Milewski

specjalista ds. administracyjnych

pokój 3, oficyna

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5507
e-mail: jerzy.milewski@pw.edu.pl

mgr Bartosz Jaster

referent ds. administracyjnych

pokój 3, oficyna

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5557
e-mail: bartosz.jaster@pw.edu.pl

Paweł Orlik

mistrz elektryk, obsługa systemów audiowizualnych

pokój 102

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5552
e-mail: pawel.orlik@pw.edu.pl

Hubert Jagiełło

Konserwator

pokój 3, oficyna

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5557
e-mail: hubert.jagiello@pw.edu.pl

inż. Konrad Puścian

informatyk
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5552
e-mail: konrad.puscian@pw.edu.pl

inż. Olga Otulak

starsza woźna
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540

Anna Maciąg

starsza woźna
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540

Monika Dąbrowska

starsza woźna
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540

Barbara Paź-Banasiak

starsza woźna
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540

Katarzyna Szwaczyk

starszy szatniarz
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540

Wojciech Kanarek

starszy portier
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540

lic. Mateusz Święciński

portier
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540

Pawel Kokoszka

starszy szatniarz
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5540