BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Dział Administracyjno-Gospodarczy