BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Związki Zawodowe

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej

Pl. Politechniki 1
Gmach Główny, pok. 145A
00-661 Warszawa

e-mail: pw@znp.edu.pl
www: znp.pw.edu.pl

Rada Zakładowa

Prezes

Sekretariat

mgr Agata Pepłowska

Specjalista ds. administracyjnych

ZNP, Gmach Główny, pok. 145 A
znp@pw.edu.pl, pw@znp.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7590
tel. miejski: 22 628 83 22
e-mail: agata.peplowska@pw.edu.pl

Prezydium Rady Zakładowej

Prezes

prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8359
e-mail: jan.szlagowski@pw.edu.pl

Wiceprezesi

dr inż. Zdzisław Gałkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7590
e-mail: znp@pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Polakowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8372
e-mail: krzysztof.polakowski@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Wilczyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4470
e-mail: k.wilczynski.ds@pw.edu.pl

Sekretarz

mgr Jacek Trojanowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6474
e-mail: jacek.trojanowski@pw.edu.pl

Skarbnik

mgr Ewa Kałużna


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6401
e-mail: ewa.kaluzna@pw.edu.pl

Członkowie

dr Ryszard Bareła


e-mail: erbe@ch.pw.edu.pl

mgr inż. Wojciech Janas


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7590
e-mail: znp@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Antoni Kunicki


e-mail: antoni.kunicki@o2.pl

mgr Anna Matuszewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6020
e-mail: anna.matuszewska1@pw.edu.pl

mgr inż. Dominika Mucha


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5947
e-mail: dominika.mucha@pw.edu.pl

doc. dr Grażyna Musiejczuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7590
e-mail: znp@pw.edu.pl

dr Andrzej Muster


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7590
e-mail: a.muster7@gmail.com

mgr inż. Tadeusz Węgrzynowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6660
e-mail: tadeusz.wegrzynowski@pw.edu.pl