•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Biznesu / Pełnomocnik dyrektora ds. marketingu