•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Ośrodek Kształcenia na Odległość PW

Pracownicy Ośrodka

lic. Bożena Dybicz

Studia I stopnia - Wydział EiTI

Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7770
e-mail: bozena.dybicz@pw.edu.pl

mgr Mariola Godziemba-Maliszewska

Kancelaria

Gmach Główny PW, pok. 324 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5784
e-mail: mariola.maliszewska@pw.edu.pl

mgr inż. Marcin Godziemba-Maliszewski

Główny specjalista ds. Informatyki

Gmach Główny, pok 324A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5176
e-mail: marcin.maliszewski@pw.edu.pl

mgr Marta Kucharska

Studia I stopnia - Wydziały Elektryczny i Mechatronika

Gmach Główny PW, pok. 324 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5004
e-mail: marta.kucharska@pw.edu.pl

mgr Joanna Lasota

Studia II stopnia

Gmach Główny, pok. 324

e-mail: joanna.lasota@pw.edu.pl

mgr inż. Aneta Poznańska

Studia II stopnia
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5785
e-mail: aneta.poznanska@pw.edu.pl

inż. Tomasz Radwański

Starszy specjalista ds. Informatyki

Gmach Główny, pok. 324A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5176
e-mail: tomasz.radwanski@pw.edu.pl

Radosław Sobieraj

Starszy Informatyk

Gmach Główny, pok. 324A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5176
e-mail: radoslaw.sobieraj@pw.edu.pl

mgr Agata Sroczyńska

Pełnomocnik Kwestora

Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6135
e-mail: agata.sroczynska@pw.edu.pl