•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców

Kierownik

mgr inż. Michał Gajda


III piętro, pok. 3.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1426
e-mail: michal.gajda@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

starszy specjalista

III piętro, pok. 3.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1426
e-mail: k.kurowska.wilczynska@pw.edu.pl

mgr inż. Agata Żak

specjalista

III piętro, pok. 3.06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1424
e-mail: agata.zak@pw.edu.pl

mgr Urszula Szczepankowska-Bednarek

specjalista

III piętro, pok. 3.06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 14 24
e-mail: urszula.bednarek@pw.edu.pl

mgr inż. Zygmunt Skiba

specjalista ds. technicznych

III piętro, pok. 3.03

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1425
e-mail: zygmunt.skiba@pw.edu.pl

mgr inż. Joanna Żebrowska

starszy referent ds. administracyjnych

III piętro, pok. 3.02

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1425
e-mail: joanna.zebrowska@pw.edu.pl

mgr Kinga Piotrowska

starszy referent ds. administracyjnych

III piętro, pok. 3.02

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1425
e-mail: kinga.rytel@pw.edu.pl