•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Dział Organizacyjny

Kierownik Działu

mgr inż. Aneta Nowakowska


parter, pok. 0.07

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7154
e-mail: aneta.nowakowska@pw.edu.pl

Specjalista ds. administracji i eksploatacji budynku

Aneta Rzetelska


pok. 0.25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1422
e-mail: aneta.rzetelska@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

mgr Michał Szczepański

główny specjalista ds. zamówień publicznych i sprawozdawczości
pełnomocnik ds. zamówień publicznych

parter, pok. 0.08

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1571
e-mail: michal.szczepanski@pw.edu.pl

mgr Renata Dębowska

starszy specjalista ds. zamówień publicznych

parter, pok. 0.08

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1571
e-mail: renata.debowska@pw.edu.pl

mgr Anna Spryszyńska

specjalista ds. zamówień publicznych

parter, pok. 0.09

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1571
e-mail: anna.spryszynska@pw.edu.pl

mgr Wioletta Gustaw-Baranowska

główny specjalista ds. finansowych, pełnomocnik Kwestora

parter, pok. 0.06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5989
e-mail: wioletta.baranowska@pw.edu.pl

mgr Karolina Konopka

specjalista ds. finansowych

parter, pok. 0.09

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1475
e-mail: karolina.konopka@pw.edu.pl

mgr Izabella Gromek

specjalista ds. finansowych

parter, pok. 0.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6027
e-mail: izabella.gromek@pw.edu.pl

Agnieszka Marchlewska

referent ds. finansowych

parter, pok. 0.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6027
e-mail: agnieszka.marchlewska@pw.edu.pl

inż. Klaudia Retko

specjalista ds. finansowych

parter, pok. 0.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7165
e-mail: klaudia.retko@pw.edu.pl

Katarzyna Bandurska

referent ds. finansowych

parter, pok. 0.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6027
e-mail: katarzyna.bandurska@pw.edu.pl

inż. Marlena Linek

referent ds. finansowych

parter, pok. 0.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7165
e-mail: marlena.linek@pw.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Golańska

samodzielny referent ds. finansowych
pracownik obsługujący sprawy osobowe pracowników (POSOP)

parter, pok. 0.06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5989
e-mail: aleksandra.golanska@pw.edu.pl

mgr inż. Jacek Jamka

specjalista ds. instalacji sanitarnych

parter, pok. 0.25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1422
e-mail: jacek.jamka@pw.edu.pl

Klaudia Kazimierczak

referent ds. administracyjnych

parter, sekretariat ogólny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 2000
e-mail: klaudia.kazimierczak@pw.edu.pl

mgr Anna Basiak

specjalista ds. administracyjnych

parter, pok. 0.13

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7158
e-mail: anna.basiak@pw.edu.pl

lic. Marcin Krajewski

samodzielny referent ds. technicznych

parter, pok. 0.13

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1428
e-mail: marcin.krajewski@pw.edu.pl

Paweł Lewandowski

referent ds. technicznych

parter, pok. 0.13

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1428
e-mail: pawel.lewandowski@pw.edu.pl

inż. Karol Bąk

referent ds. technicznych

parter, pok. 0.25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1422
e-mail: karol.bak@pw.edu.pl

Tomasz Turzyński

referent ds. technicznych

parter, pok. 0.13

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1428
e-mail: tomasz.turzynski@pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Iwankiewicz

specjalista ds. informacji i komunikacji

V piętro, pok. 5.23

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5988
e-mail: maciej.iwankiewicz@pw.edu.pl

Sebastian Gaś

samodzielny referent ds. grafiki

I piętro, pok. 1.21

e-mail: sebastian.gas@pw.edu.pl