•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Dział Ochrony Własności Intelektualnej

e-mail: dowi.cziitt@pw.edu.pl

Kierownik Działu

mgr inż. Tomasz Poczęsny


I piętro, pok. 1.10

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1467
tel. kom: 885 881 399
e-mail: tomasz.poczesny@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

dr Krzysztof Raszplewicz

główny specjalista ds. komercjalizacji

I piętro, pok. 1.22

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7159
e-mail: krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Maternicki

specjalista ds. komercjalizacji

I piętro, pok. 1.22

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7159
e-mail: krzysztof.maternicki@pw.edu.pl

mgr Gabriela Barcińska

specjalista ds. administracyjnych

I piętro, pok. 1.22

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7159
e-mail: Gabriela.Barcinska@pw.edu.pl

mgr Magdalena Cybulska

starszy specjalista ds. własności intelektualnej

I piętro, pok. 1.22

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7159
e-mail: magdalena.cybulska@pw.edu.pl