BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Biblioteka Główna / Pełnomocnik Rektora ds. bazy BazTech