BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Biblioteka Główna

Oddział Udostępniania i Przechowywania Zbiorów

Kierownik

mgr inż. Agnieszka Gawryś


Gmach Główny, pok. 69

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5831
e-mail: Agnieszka.Gawrys@pw.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna — POZIOM III

Gmach Główny, pok. 336
tel. wew: (22) 234 + wew: 7401

e-mail: wypmb.bg@pw.edu.pl

Sekcja Obsługi Księgozbioru Dydaktycznego i Magazynów — PARTER

Gmach Główny, pok. 71
tel. wew: (22) 234 + wew: 7580

e-mail: wolnydostep.bg@pw.edu.pl

Kierownik

mgr Katarzyna Kopczyk


Gmach Główny, pok. 71

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7580
e-mail: Katarzyna.Kopczyk@pw.edu.pl

Sekcja Udostępniania

Kierownik

mgr Andrzej Kamiński


Gmach Główny, pok. 243

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7034
e-mail: Andrzej.Kaminski2@pw.edu.pl

BG Wolny Dostęp — POZIOM II

Gmach Główny, pok. 242
tel. (22) 234 + wew: 5598

e-mail: wolnydostep.bg@pw.edu.pl

BG Wolny Dostęp - POZIOM IIA

Gmach Główny, pok. 243 – Antresola
tel. (22) 234 + wew: 7034

e-mail: wolnydostep.bg@pw.edu.pl

BG Wolny Dostęp - POZIOM III

Gmach Główny, pok. 336
tel. (22) 234 + wew: 7176

e-mail: wolnydostep.bg@pw.edu.pl