BIP PW / Skład osobowy / Jednostki zewnętrzne / Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. / Centrum Transferu Technologii