BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół Domów Studenckich

Dom Studencki "Ustronie"

ul. Księcia Janusza 39
01-452 Warszawa

Administrator obiektu

mgr inż. Marcin Kos


DS „Ustronie”, pok. 11

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3100
tel. miejski: 22 836 14 73
fax: 22 234 31 01
e-mail: marcin.kos@pw.edu.pl

Kwaterunek

mgr Teresa Sztyk


DS „Ustronie”, pok. 07

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3101
tel. miejski: 22 836 14 73
fax: 22 234 31 01
e-mail: teresa.sztyk@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

Małgorzata Wiśniewska


DS „Ustronie”, pok. 15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3106
tel. miejski: 22 836 14 73
e-mail: malgorzata.wisniewska@pw.edu.pl

Pracownicy obsługi

Bronisław Bartak


DS "Ustronie", portiernia

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3103

Danuta Biedrzycka


DS „Ustronie”, pok. 04

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3105

Andrzej Fidelis


DS „Ustronie”, pok. 06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3108

Jan Haczykowski


DS "Ustronie", portiernia

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3103

Ewa Matecka


DS "Ustronie", pok. 04

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3105

Katarzyna Pietrzak


DS "Ustronie", portiernia

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3103

Michał Rombel


DS "Ustronie", portiernia

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3103

Piotr Suska


DS "Ustronie", pok. 06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3108

Hanna Szymaniak


DS „Ustronie”, pok. 04

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3105

Grzegorz Toruński


DS „Ustronie”

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3108

Mirosława Ziętek - Suska


DS "Ustronie", portiernia

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3103