•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział Inwestycji i Remontów

Kierownik

mgr inż. Joanna Mościcka


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 346 C, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5058
e-mail: Joanna.Moscicka@pw.edu.pl

Z-ca Kierownika

dr inż. arch. Agnieszka Sychowicz - Burska


ul. Noakowskiego 18/20, kl. C, p. 346 A, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5977
fax: 22 234 64 63
e-mail: agnieszka.burska@pw.edu.pl

Sekretariat

Urszula Fijałkowska

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 346 B, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6451
fax: 22 234 64 63
e-mail: urszula.fijalkowska@pw.edu.pl

Główny specjalista ds. planowania

mgr Stefan Borzemski


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 343, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5938
e-mail: stefan.borzemski@pw.edu.pl

Pracownicy działu

inż. Andrzej Banasiak

Główny specjalista ds. elektroenergetycznych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 332

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6343
fax: 22 234 64 63
e-mail: andrzej.banasiak@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Borecki

Specjalista ds. dokumentacji technicznej

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 338

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6443
e-mail: krzysztof.borecki@pw.edu.pl

mgr Marzena Fertała

Specjalista ds. planowania

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 432

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1700
fax: 22 234 64 63
e-mail: marzena.fertala@pw.edu.pl

Urszula Fijałkowska

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 346 B, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6451
fax: 22 234 64 63
e-mail: urszula.fijalkowska@pw.edu.pl

mgr Barbara Grządkowska

Specjalista ds. rozliczeń

Gmach Biurowy kl. C, pok. 243 b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6237
e-mail: barbara.grzadkowska@pw.edu.pl

dr Edward Jaroszuk

Specjalista ds. umów na roboty budowlane

pok. 120, Gmach Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6061
e-mail: edward.jaroszuk@pw.edu.pl

Agnieszka Koba

Specjalista ds. procesów i procedur

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 432

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1700
fax: 22 234 64 63
e-mail: agnieszka.koba@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Kosieradzki

Główny specjalista ds. budowlanych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 345

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6257
e-mail: p.kosieradzki@ca.pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Lipiński

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych

Gmach Biurowy kl. C, pok. 330

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6019
e-mail: piotr.lipinski@pw.edu.pl

mgr inż. Witold Łozowski

Główny specjalista ds. inżynierii sanitarnej

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 344

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7567
e-mail: witold.lozowski@pw.edu.pl

Sylwia Nalej

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 432

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1345
fax: 22 234 64 63
e-mail: sylwia.nalej@pw.edu.pl

Maciej Nowak

Specjalista ds. kosztorysowania

Gmach Biurowy, kl.C, pok. 336, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5844
e-mail: maciej.nowak@pw.edu.pl

mgr Iwona Pietrzak

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 243a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6223, 5058
fax: 22 234 65 00
e-mail: iwona.pietrzak@pw.edu.pl

inż. Michał Romanowski

Specjalista ds. dokumentacji projektowej

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 338

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6443
e-mail: michal.romanowski@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Siwierski

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych

Gmach Biurowy kl. C, pok. 333

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6336
e-mail: lukasz.siwierski@pw.edu.pl

Mirosław Sujka

Specjalista ds. kosztorysowania

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 336, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5844
fax: 22 234 64 63
e-mail: miroslaw.sujka@pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Szpringer

Starszy specjalista ds. koordynacji procesu budowlanego

Gmach Biurowy kl. C pok. 244

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1365
e-mail: Grzegorz.Szpringer@pw.edu.pl

mgr inż. Jerzy Sztajerwald

Starszy Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 333

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6336
e-mail: jerzy.sztajerwald@pw.edu.pl

mgr inż. Bartłomiej Tokarczyk

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych

Gmach Biurowy kl. C, pok. 330

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1365
e-mail: bartlomiej.tokarczyk@pw.edu.pl