BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział Inwestycji i Remontów

Kierownik

mgr inż. Joanna Mościcka


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 346 C, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5058
tel. kom: 695 952 122
e-mail: Joanna.Moscicka@pw.edu.pl

Z-ca Kierownika

dr inż. arch. Agnieszka Sychowicz - Burska


ul. Noakowskiego 18/20, kl. C, p. 346 A, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5977
e-mail: agnieszka.burska@pw.edu.pl

Sekretariat

Urszula Fijałkowska

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 346 B, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6451
e-mail: urszula.fijalkowska@pw.edu.pl

Pracownicy działu

mgr inż. Andrzej Barcewicz

Specjalista - koordynator zadania w projekcie pn. „Przebudowa i dostosowanie do warunków technicznych sali kinowo - widowiskowej z zapleczem w części B Domu Studenckiego Riviera PW

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 432

tel. kom: 604 475 875
e-mail: andrzej.barcewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Robert Grzeszczuk

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 432

tel. kom: 723 853 097
e-mail: robert.grzeszczuk@pw.edu.pl

inż. Andrzej Banasiak

Główny specjalista ds. elektroenergetycznych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 332

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6343
e-mail: andrzej.banasiak@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Borecki

Specjalista ds. dokumentacji technicznej

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 338

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6443
e-mail: krzysztof.borecki@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Brutkowski

Specjalista ds. dokumentacji projektowej

Gmach Biurowy kl. C, pok. 336

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5844
e-mail: michal.brutkowski@pw.edu.pl

mgr Marzena Fertała

Specjalista ds. przygotowania zamówień

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 343

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1700
e-mail: marzena.fertala@pw.edu.pl

Urszula Fijałkowska

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 346 B, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6451
e-mail: urszula.fijalkowska@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Jeziak

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych

Gmach Biurowy kl. C, pok. 330

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1365
e-mail: pawel.jeziak@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Kosieradzki

Główny specjalista ds. budowlanych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 345

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6257
e-mail: pawel.kosieradzki@pw.edu.pl

mgr inż. Mariusz Kosiński

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

Gmach Biurowy kl. C, pok. 332

e-mail: mariusz.kosinski@pw.edu.pl

mgr inż. Marek Kułak

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 332

e-mail: marek.kulak@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Lipiński

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 330

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6338
e-mail: piotr.lipinski@pw.edu.pl

mgr inż. Witold Łozowski

Główny specjalista ds. inżynierii sanitarnej

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 344

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7567
e-mail: witold.lozowski@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Mamos

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych

Gmach Biurowy kl. C, pok. 333

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5042
e-mail: michal.mamos@pw.edu.pl

mgr inż. Waldemar Matysiak

Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 335

tel. wew.: (22) 234 + wew: 62 37
e-mail: waldemar.matysiak@pw.edu.pl

mgr inż. Arkadiusz Młodziejewski

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych

Gmach Biurowy kl. C, pok. 330

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6338
e-mail: arkadiusz.mlodziejewski@pw.edu.pl

Sylwia Nalej

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 335

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6237
e-mail: sylwia.nalej@pw.edu.pl

Maciej Nowak

Specjalista ds. kosztorysowania

Gmach Biurowy, kl.C, pok. 336, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5844
e-mail: maciej.nowak@pw.edu.pl

inż. Michał Romanowski

Specjalista ds. dokumentacji projektowej

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 338

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6443
e-mail: michal.romanowski@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Siwierski

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych

Gmach Biurowy kl. C, pok. 333

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6336
e-mail: lukasz.siwierski@pw.edu.pl

Mirosław Sujka

Specjalista ds. kosztorysowania

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 336, III piętro

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5844
e-mail: miroslaw.sujka@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Wajszczyk

Główny specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 343

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1700
e-mail: anna.wajszczyk@pw.edu.pl