BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły

Gmach Główny
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1

e-mail: des@pw.edu.pl
www: http://www.ca.pw.edu.pl/

Kierownik

mgr inż. Marek Sołtyski


Gmach Główny pok. 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1558
e-mail: Marek.Soltyski@pw.edu.pl

Z-ca Kierownika Działu

mgr inż. Beata Jadacka


Gmach Główny, pok. 114 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381
fax: 22 621 41 05
e-mail: Beata.Jadacka@pw.edu.pl

Główny specjalista ds. kształcenia

mgr inż. Lucyna Szypulska - Czkwianianc


Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20, kl. C, p. 142

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1329
e-mail: Lucyna.Szypulska@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

Agata Bryk


Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Joanna Celińska


Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Anna Charążka


Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Anna Durda


Gmach Główny, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381
e-mail: Anna.Durda@pw.edu.pl

Marta Maciejak


Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Kinga Mazurek


Gmach Główny, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381
tel. miejski: 22 621 41 05

mgr Alina Mrozik


Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Dorota Olszewska


Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Elżbieta Piotrkowicz


Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

mgr Zuzanna Przepióra


Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

mgr Anna Siemińska-SzykułaGmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

mgr Aneta Zmysłowska


Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Justyna Ładno


Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05