BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Sekcja Psychologów

dr Joanna Szwajcowska

Z-ca kierownika BiSOU
Specjalista - Psycholog

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, gab. 6

tel. kom: 667 292 021
e-mail: joanna.szwajcowska@pw.edu.pl

mgr Magdalena Paszkowska

Specjalista - Psycholog

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, gab. 8

tel. kom: 609 322 834
e-mail: magdalena.paszkowska@pw.edu.pl

mgr Beata Trześniewska

Główny specjalista - Psycholog

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, gab. 10

tel. kom: 781 150 453
e-mail: beata.trzesniewska@pw.edu.pl

mgr Magdalena Gałaj

Starszy referent - Psycholog

Gmach Rektorska 4
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
pok. 0.24

e-mail: magdalena.galaj@pw.edu.pl

mgr Aneta Borowska

Specjalista - Psycholog Filia w Płocku
tel. kom: 691 390 095
e-mail: aneta.borowska@pw.edu.pl