BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku / Dział Technik Informatycznych i Multimedialnych

Pracownicy działu

Łukasz Jasiński

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 30 D

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 171
e-mail: Lukasz.Jasinski@pw.edu.pl

inż. Michał Józefiak

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 30 D

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 354
e-mail: Michal.Jozefiak@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Kowalczyk

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 29

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 215
e-mail: Krzysztof.Kowalczyk@pw.edu.pl

mgr Kamil Kruszewski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 29

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 215
tel. kom: 691 390 030
e-mail: Kamil.Kruszewski@pw.edu.pl

inż. Mariusz Morawski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 130

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 171
e-mail: Mariusz.Morawski@pw.edu.pl

mgr inż. Jarosław Wasilewski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 30 D

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 171, 148
e-mail: Jaroslaw.Wasilewski@pw.edu.pl