BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku / Dom Studencki "Wcześniak"

Pracownicy Obsługi

Katarzyna Ciarka

Dom Studenta "Wcześniak", 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 5

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 290

Marzena Gancarz

Dom Studenta "Wcześniak", 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 5

Marzenna Kukuła

Dom Studenta "Wcześniak", 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 5

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 290

Elżbieta Ogieniewska

Dom Studenta "Wcześniak", 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 5

Agnieszka Paszkowska

Dom Studenta "Wcześniak", 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 5

Bogumiła Rokicka

Dom Studenta "Wcześniak", 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 5

Zenobia Świtkiewicz

Dom Studenta "Wcześniak", 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 5

Anna Szlomska

Dom Studenta "Wcześniak", 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 5

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 290

Anna Zarębska

Dom Studenta "Wcześniak", 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 5

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 290

Anna Łaskawska

Dom Studenta "Wcześniak", 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 5

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 290